Lauri Vahtre Uldajaloo Lugemik (History Reader)

Lauri Vahtre Uldajaloo Lugemik (History Reader)

скачать

Collection of source materials for high school. Uldajaloo lugemik toetab 2013. Selliselt aitab allikakogumik taiendada ja suvendada uldajaloo kursuse raames saadud teadmisi. aastal ilmunud uldajaloo gumnaasiumiopiku kasutamist. Kajastatud on maailmaajaloo tahtsaimad kaanukohad ja suurte muudatuste ilmingud. Lugemiku kasutamise holbustamiseks on allikatele lisatud sissejuhatavad tekstid, mis pakuvad taustinfot allikate ja nende autorite kohta. Valitud allikate hulka kuulub nii sundmuste kaasaegseid kroonikakatkeid, paevikumarkmeid kui hilisemaid kirjeldusi, sekka ka tanapaevaseid uurimusi ja isegi ilukirjandust. Lugemikus on opikust enam tahelepanu pooratud Euroopast valjapoole jaavale maailmale, samuti kultuuriloolistele arengutele.

Малаховская О., Чуракова Н. Литературное чтение. 4 класс. Тетрадь для самостоятельной работы № 1

100 любимых стихов для малышей

Мансуров Р. Как спасти свой бизнес? Руководство к действию для мелких и средних предпринимателей

Фрай М. Чуб земли

Ольга Покровская Соперницы

Алена – не коренная москвичка, так себе, лимитчица, к таким даже столичные дворники неласковы. Попасть на борт...

Комментарии “Lauri Vahtre Uldajaloo Lugemik (History Reader)”

  1. anya_zharkova22.07.2017 at 15:14Reply

    Лена всё сделала так, как сказал Антон. Белых здесь видели не .

Leave a Comment